Quản lý tiêu chuẩn hàng hóa là khẩu trang y tế xuất khẩu

Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp như hiện nay, khẩu trang y tế luôn là lựa chọn của người dân khi ra đường. Tình trạng khan hiếm khẩu trang đã xảy ra khi tâm lý người dân hoang mang, lo lắng. Do đó, ngày 28/2/2020, Chính phủ phải áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế. Để đảm bảo nhu cầu khẩu trang y tế trong nước phục vụ người dân. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giai đoạn cách ly toàn xã hội. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Đến ngày 29/4/2020, quy định về cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế đã được bỏ. Các doanh nghiệp tiếp tục được tự do xuất khẩu khẩu trang y tế mà không phải xin giấy phép.

Trả lời