Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, khẩu trang y tế của thương nhân Việt Nam

Pháp luật nước ta luôn tôn trọng quyền tự do thương mại của các cá nhân, tổ chức. Trong hoạt động quản lý xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu khẩu trang y tế cũng vậy. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền tự do kinh doanh, xuất khẩu khẩu trang y tế. Thương nhân Việt Nam được thực hiện các hoạt động xuất khẩu không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Khẩu trang y tế không phải là hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định pháp luật. Do vậy, mặt hàng này được tự do xuất khẩu

Trả lời